Zastupitelstvo obce

Miloš Brabec

  Starosta

Milan Štůla

  Místostarosta

 

Členové zastupitelstva

Ing. Tomáš Kreutzer

  předseda kontrolního výboru obce

Helena Německá

  člen zastupitelstva

Mgr. Lucie Poláčková

  předseda finančního výboru obce