Provoz na sběrném dvoře

Středa:      15:00 - 17:00

Pátek:        15:00 - 17:00 

Neděle:      14:00 - 16:00

 

SBĚRNÝ DVŮR - POPLATKY

Na základě Obecně závazné vyhlášky o místním poplatu za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023 jsou stanoveny tyto poplatky:

  • za rekreační objekt *                                               1 200 Kč ročně

  • za fyzickou osobu**                                                1 200 Kč ročně

* vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

** fyzická osoba přihlášená v obci.

 

PLATBA:

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti v budově Obecního úřadu Tři Studně nebo bezhotovostně na bankovní účet:

35723751/0100, variabilní symbol: 1345xxxx (číslo popisné nebo číslo evidenční).   

Například:

Adam Novák

Tři Studně č. p. 156

Bankovní účet: 35723751/0100

Variabilní symbol: 1345156

 

SPLATNOST POPLATKŮ:

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm.a) (za fyzickou osobu přihlášenou v obci) je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1  písm. b), (vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu k rodinnou rekreaci)  je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.