Obec Tři Studně

obec v samém srdci Vysočiny

Telefon: +420 566 619 268
www.tristudne.cz
MENU

Dokumenty vyvěšené na úřední desce

Název Značka Typ Průvodce Zveřejněno Platnost od Dokumenty
OZV č. 1/2016 Vyhláška Obec Tři Studně 23.12.2016 01.01.2017 Stáhnout (3.87 Mb)
Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválený rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na rok 2017 Oznámení Obec Tři Studně 20.03.2017 31.12.2017 Stáhnout (199.58 Kb)

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na rok 2017,

oznamujeme Vám, že schválený rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na rok 2017 je zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Novoměstsko www.novomestsko.cz/cz/edeska a v listinné podobě je uložen k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu Novoměstsko, Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Oznámení Obec Tři Studně 21.03.2017 31.03.2020 Stáhnout (221.35 Kb)

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2020 Mikroregionu Novoměstsko: oznamujeme Vám, že schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Mikroregionu Novoměstsko je zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Novoměstsko www.novomestsko.cz/cz/edeska a v listinné podobě je uložen k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu Novoměstsko, Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě. 

Monitorovací kalendář - povrchové vody ke koupání Oznámení Obec Tři Studně 14.04.2017 31.12.2017 Stáhnout (473.42 Kb)

Povrchové vody ke koupání v r.2017 v Kraji Vysočina.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Vyhláška Obec Tři Studně 20.04.2017 31.05.2017 Stáhnout (83.04 Kb)
Výpočet cen pro vodné a stočné a provoz ČOV za rok 2017 Oznámení Obec Tři Studně 27.04.2017 27.04.2017 Stáhnout (353.98 Kb)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Vodovod a kanalizace Tři Studně - odběratelé

ČOV Tři Studně - provoz ČOV

Archiv - Dokumenty sejmute z úřední desky

Dokumenty do 31.12.2016
Název Značka Typ Průvodce Zveřejněno Platnost od Dokumenty
Veřejná vyhláška MUNMNM/14862/2016-7 Ostatní Obec Tři Studně 16.01.2017 16.01.2017 Stáhnout (4.00 Kb)
Oznámení nemocnice NMNM Oznámení Obec Tři Studně 10.01.2017 10.01.2017 Stáhnout (93.54 Kb)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků Array Obec Tři Studně 16.01.2017 16.01.2017 Stáhnout (115.67 Kb)
Vymezení zastavěného území MUNMNM/28640/2011 Opatření obecné povahy Obec Tři Studně 06.03.2017 06.03.2017 Stáhnout (77.52 Kb)
Monitorovací kalendář-povrchové vody ke koupání, rybník Sykovec Oznámení Obec Tři Studně 28.03.2017 28.03.2017 Stáhnout (477.23 Kb)
Monitorovací kalendář, povrchové vody ke koupání-rybník Sykovec Oznámení Obec Tři Studně 28.03.2017 28.03.2017 Stáhnout (4.00 Kb)
Státní pozemkový úřad Oznámení Obec Tři Studně 09.04.2017 09.04.2017 Stáhnout (126.23 Kb)

Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Tři Studně - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad Oznámení Obec Tři Studně 27.04.2017 27.04.2017 Stáhnout (123.66 Kb)

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tři Studně - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři Studně Oznámení Obec Tři Studně 27.04.2017 27.04.2017 Stáhnout (122.47 Kb)